Telefonjour öppnar för vuxna brottsoffer

Personer som utsatts för våld, hot och rån behöver prata om sina upplevelser. Därför startar Göteborgs stad en egen telefonlinje för vuxna brottsoffer.
–  Vi hoppas detta skall underlätta för dem som behöver hjälp, säger Eva Karlefjärd, enhetschef på Social resursförvaltning.

Den 3 september startade en ny telefonjour för vuxna brottsoffer i Göteborg. Social resursförvaltning ligger bakom initiativet där brottsutsatta (brottsoffer, anhöriga och vittnen) över 25 år kan ringa för rådgivning samt stöd- och krissamtal.

Under sommaren har brottsutsatta i Göteborg hänvisats till avdelningar på andra orter. Anledningen är att avdelningarna i Göteborg och Partille i maj i år lämnade den rikstäckande föreningen BOJ, Brottsofferjourernas Riksorganisation. Minskat förtroende för BOJ gjorde att kommunen inte ville ge bidrag längre. Förtrendet hade rubbats på grund av att anställda påstods ha misskött sig.

– Att vi har öppnat en telefonrådgivning handlar om att vi vill stötta upp BOJ i Mölndal och Borås som fått ett större ansvar i och med BOJ Göteborg lagt ned verksamheten. Brottsutsatta göteborgare kan nu få det stöd och den hjälp de behöver, säger Eva Karlefjärd.

När avdelningarna i Göteborg och Partille lades ner ledde det till att de omkringliggande distrikten i Kungälv, Borås och Mölndal – Härryda fick ett större tryck av brottsutsatta som sökte hjälp.

På Mölndal-Härrydas avdelning har man noterat att man fått fler samtal än tidigare.
– Vi tar tacksamt emot folk från Göteborg som ringer till oss, det är en väl fungerande och god verksamhet. Vad den nya telefonlinjen kommer att innebära för oss, det vågar jag inte svara på, säger Marita Gustasson, anställd på BOJ i Mölndal.
 

Fakta om BOJ:

·         Bildades 1988

·         Finns drygt 100 lokala brottsofferjourer

·         År 2011 kontaktade 34 716 svenskar BOJ, varav 61 procent kvinnor. 96 procent av de som ringde in var brottsoffer, 3 procent anhöriga och 1 procent vittnen.

·         Telefonnumret till Göteborgs nya linje är 020-210 505

 

Av Mikael Hermansson. Uppdaterad