Socialdemokraterna har blivit ett landsbygdsparti

Centerpartiet har lämnat sin klassiska landsbygdspolitik. Nu har Socialdemokraterna tagit över den och vill bevara byskolorna.

Det hävdar Lars Jonsson (S), 2:a vice ordförande i kommunens bildningsnämnd.
– Vi är och har alltid varit ett landsbygdsparti.

Lars Jonsson (S) vid röstbåset.

I januari teg och samtyckte Socialdemokraterna med Centerpartiet och Moderaterna. Nu har partiet skapat sig en egen uppfattning i frågan om byskolornas nedläggning.

– Vi har aldrig varit för att lägga ner byskolorna. När beslutet togs hade vi inte diskuterat igenom frågan i partiet, men på ett medlemsmöte förstod vi att denna fråga om eventuell nedläggning var ett hot mot landsbygden. Då blev det självklart för oss att stötta byskolorna, säger Lars Jonsson (S).

Han menar att Socialdemokraterna numera är det parti som bäst driver frågan om levande landsbygd.
– Vi är ju i Värmland och bor i Sunne, de flesta bor på landet och då är det naturligt för oss att vara ett landsbygdsparti. Vi är och har alltid varit ett landsbygdsparti! Säger Lars Olsson.

Om skolorna läggs ned är det stor risk för att färre familjer vill flytta ut i byarna och redan boende barnfamiljer kan börja fundera på att flytta där ifrån.
– Om man lägger ned skolan ökar risken för att macken, affären och kiosken etc. läggs ned och då dör landsbygden ut, säger Lars Jonsson.
Många lärare och övrig skolpersonal jobbar idag på flera skolor och det kan effektiviseras om byskolorna läggs ned.
– Men det får inte ske på bekostnad av att byarna avbefolkas, fortsätter Lars Jonsson.

Ett av motståndarnas argument är att det förra året kom en ny skollag om lärartäthet. Om man centraliserar eleverna till Sunne uppnår man dessa mål enklare.
– I byskolorna är ju lärartätheten stor idag, det är färre elever per lärare än genomsnittet i landet, avslutar Lars Jonsson.

Ämnesområde: Sunne val

Av Mikael Hermansson. Uppdaterad