Pingstkyrkan som har blivit kulturcentrum

 

Glöm kors, bibeltexter och bibliska personer på väggarna. Kyrkan har gjort om allt och satsar istället på konstverk och TV-studio i kyrkans lokaler.
– Kunskapen om Bibeln i Danmark är liten. Därför försöker vi skapa en neutral lokal med låg tröskel, säger Thomas Christensen, präst i Köpenhamns kulturcenter.

Öppenheten har gjort att många personers liv har förändrats till det bättre.

 

Utifrån ser det ut som vilken byggnad som helst. Jag hade bestämt träff med Köpenhamns pingstkyrkas präst i kyrkan och trodde att jag hade hamnat fel. Den hästskoformade byggnaden saknar både kyrktorn och -klocka.

Köpenhamns pingstkyrka bildades 1911. 1999 gick fyra kyrkor ihop och bildade Köpenhamns kristna kulturcenter (sedan 2006 kallar man sig bara Köpenhamns kulturcenter). Förutom att bedriva gudstjänstsverksamhet är det mycket annat som händer i byggnaden. Några lokaler används som TV-studio. Tillsammans med TV-företag gör man där barnprogram åt turkisk TV och även kristen lokal-TV. Det finns en kristen friskola på grundskolenivå, med runt 200 elever. Missionsföretag (Europeisk mission och Barnmission) hyr in sig i lokalerna, liksom många andra företag.

Deras största lokal, som många kyrkor skulle kalla för kyrksal saknar helt ”kyrkliga” föremål. Inga kors eller bibelord på väggarna, en skymd dopgrav och ingen predikstol eller altarring. Istället har man tavlor med naturmålningar på väggarna och en stor scen med bra akustik. Där såväl mindre band som stora symfoniorkestrar kan spela. Dessutom är det tekniska etablissemanget stort med flera filmkameror och ljudbord.
– Vi filmar gudstjänsterna och lägger sen ut de på vår hemsida, facebook och youtube. För oss är det viktigt att finnas till på sociala medier och erbjuda de som inte har möjlighet att ta sig till kyrkan att se mötena på nätet. Sen är det även lättare att nå icke kyrkvana på nätet, berättar Thomas Christensen.

I den stora salen hålls dessutom runt drygt hundra konferenser varje år. Kommunen hyr in sig i lokalerna vilket ger en god ekonomi åt församlingen. Trots att det är kyrkan som äger lokalerna tycker de inte att det passar med kors på väggarna när det är sekulära konferenser i ”kyrksalen”.
– Vi säger att på söndagar har vi en kyrka som är i kulturcentret. Vissa söndagar kan vi ställa ett kors på scenen, men annars vill vi ha en neutral lokal. Att det är så många konferenser har gjort att vi har tagit bort ordet kristna ur Köpenhamns kristna kulturcenter, därför heter vi numera bara Köpenhamns kulturcenter. Vi har ett krav vad gäller konferenser som vi hyr ut kulturcentret till och det är att de ska ha goda värderingar, förklarar Thomas Christensen.

Att man har öppnat upp för allmänheten har gett resultat. Thomas berättar för mig om två ungdomar som var de mest kriminella i Danmark. De två ungdomarna kom med i en ungdomsgrupp i kyrkan och blev frälsta och har inte återfallit i brott.
– Sedan dess har vi också ett bra samarbete med kommunen, de bedriver ungdomsverksamhet i våra lokaler, säger Thomas Christensen.

Kulturcenter jobbar även på flera sätt med att hjälpa samhällets utstötta. Bland annat har de en kvinna som besöker kvinnofängelser. Där kvinnorna blivit utsatta för trafficking och hamnat i fängelse på grund av narkotika och prostitution med mera. Kulturcentret har även ”streetpastors” som hjälper hemlösa bland annat genom att bjuda dem på mat. Den 15 december förra året bjöd de in alla som inte har råd att fira jul själva till en stor julfest. De delade ut julklappar och julmat till dem. Köpenhamns kulturcenters projekt ”Friends Group” har blivit framgångsrikt och prisat.
– I våra Friends Groups har vi samlat 500 – 600 kvinnor som är en form av att integrera kvinnor som bott länge i Danmark med kvinnor som nyligen har flyttat. För det arbetet fick vi ett pris av integrationsministern, berättar Thomas Christensen stolt.

Köpenhamns kulturcenter har som vision att folk ska börja följa Jesus och att människors liv ska förvandlas. År 1996 var Köpenhamn Europas kulturhuvudstad och då delade man ut Nya Testamentet till alla Köpenhamnsbor.
– Kunskapen om Bibeln i Danmark är låg, därför delade vi ut Nya Testamentets skrifter, säger Thomas Christensen.

För att få folk att börja följa Jesus menar Thomas Christensen att det som kyrka är viktigt att vara där folket är. Man måste röra sig i samhället och inte låsa in sig i kyrka. Avslutningsvis berättar han att om det är en stor fotbollsmatch i Köpenhamn bjuder han in de som inte har möjlighet att se den hem till sin källare och kolla på en storbildsskärm där.
– Det brukar komma en del och det är väldigt skoj att kolla på det, framför allt när Köpenhamn vinner, avslutar Thomas Christensen och ler.

Ämnesområde: Köpenhamn Kyrka

Av Mikael Hermansson. Uppdaterad