Kommunen och Nordiska i dialog om flyktingbostäder

Ove Wiktorsson (C) i dialog med Nordiska folkhögskolan angående flyktingbostäder på Fontin.

Under samhällsbyggnadsutskottets möte den 21 september tog Ove Wiktorsson (C) upp ett möjligt behov om "samverkan med Nordiska folkhögskolan gällande naturreservat Fontin".

Protokollet tog inte upp exakt vad ärendet gällde och när vi kontaktar Wiktorsson är han fåordig.
- Vi har haft tjänstemän som diskuterat med skolledningen på Nordiska men mer än så finns inte att säga i nuläget. Det handlar om bostäder på Fontin och vi ska diskutera om var reservatets gränser går, säger han.

När Fontinpostens utsände trakasserar skolans tillförordnade rektor Svante Grogarn vid kaffeautomaten förtydligar han att det är flyktingbostäder det handlar om.- Det har inte hänt mycket än men det handlar ju då om att bygga bostäder för flyktingar här uppe.

Så det är tillfälliga moduler det handlar om?
- Ja.

Nordiska folkhögskolan hyr redan sedan tidigare ut två av sina internathus som flyktingboende. Ärendet förväntas gå vidare under hösten och Fontinposten kommer att hålla er underrättade om utvecklingen.

Av Simon Berglind. Uppdaterad