Köerna till förskolorna är långa utanför tätorten

Kommunen bygger många nya bostäder i Kareby, Kode och Munkgärde. Det flyttar in många familjer, men det finns inte tillräckligt med platser för barnen i ytterområdenas förskolor.

I Kungälv har man satt som regel att det skall vara max 19 barn per avdelning i snitt per enhet. Inom en enhet kan man organisera hur man vill inom de olika avdelningarna. Exempelvis kan man se till åldersgrupper, hur länge ett barn är på förskolan per dag. Då kan man ha några fler barn i en grupp och några mindre i en annan. På 19 barn skall det vara minst tre heltidslärare.

Men Maria Darj som jobbar på Bokens förskola i Kode tycker att 19 barn i en grupp är alldeles för många:
– Förra året valde kommunen att ta in ett barn till och vi blev 19, vilket ledde till stort ramaskri hos föräldrarna och vi blev då 18 igen.  Idag är det 18 barn på den här avdelningen. Det är för många, det bör vara högst 15 barn i en grupp. Framför allt eftersom vi bara är tre - fyra lärare på förmiddagen och två lärare på eftermiddagen här på vår förskola.

Men det är inte alltid som stora grupper är problemet. På Kareby Naturförskola har de en annan gruppfördelning.
– I vår grupp är det 25 barn och fyra lärare, då kan vi dela upp gruppen och göra den till smågrupper ibland, vilket är bra. Jag tycker att det skall vara 4-5 barn per vuxen i en grupp. Men det beror helt och hållet på ålder och hur de är. Det viktigaste är att barnen känner sig bekräftade, säger Lena Bjureblad, som jobbar på Kareby naturförskola.

Om barnet är minst ett år måste kommunen enligt skollagen erbjuda plats för barn i förskolan inom fyra månader efter det att ansökningen har gjorts. Detta håller Kungälvs kommun, de erbjuder plats åt alla barn. Men det är inte alltid som man kan erbjuda platser inom det område som man har sökt.
– Vi försöker så gott vi kan tillgodo se alla önskemål. Men vi har inte alltid möjligheterna att göra det. Främst i ytterområdena som Kareby, Kode och Munkgärde är det ofta fullt under vintern och våren. Man får försöka igen under augusti, då femåringarna lämnar plats för nya barn, förklarar Ann Ryström, verksamhetschef för barnomsorgen i Kungälvs kommun.

Kommunen erbjuder barnen i ytterområdena plats i centrala Kungälv. Anledningen till att det är långa köer i just dessa områden är att det flyttar in många familjer.
– Det är mycket nybyggnation här i Kareby, det är nära till både Kungälv och Göteborg vilket gör att Kareby är ett attraktivt läge, säger Lena Bjureblad.
– Jag tror att det är många som flyttar in och att det inte byggs några förskolor. De skall bygga en förskola med sex avdelningar men det gör de inte, utan de velar fram och tillbaka, menar Maria Darj.

Om Maria Darj fick önska någonting om framtidens förskolor i Kungälv är det mindre grupper:
- Alla mår bättre om det är mindre grupper, både barnen och lärarna.

Ämnesområde: Förskola

Av Mikael Hermansson. Uppdaterad