Borgebyeleverna trivs på nya skolan

I juni lade Södra Borgeby skola ned sin verksamhet. Eleverna har nu valt andra skolor, många går på centrala Skäggebergsskolan.
– Eleverna är nöjda, säger rektor Lars Olsson.

Idag är det dags för valet. Nu skall folket få säga sitt om hur det blir för byskolorna Rottneros skola, Bäckalunds skola och Klättenskolan. Fontin-Posten har hört med Skäggebersskolans rektor Lars Olsson om hur det har gått för några av eleverna som gick på Södra Borgeby skola som lade ned inför denna hösttermin. Eleverna har valt olika skolor, en del har valt just Skäggebergsskolan. 

– Jag kan inte svara för lärarna eller eleverna, utan bara för min uppfattning och jag har bara fått positiva intryck. I klassen för årskurs 5-6 fick vi ta emot sex elever, varav en har bytt till friskola, men de elever som går kvar har jag fått uppfattningen att de trivs. De har smält bra in i klassen, säger Lars Olsson.
– Busslinjerna går också bra, de går ofta, fortsätter Lars Olsson.

Idag jobbar många lärare och övrig skolpersonal på flera skolor och behöver pendla mycket.
– Vi rektorer vill ha samma resurser på alla skolor, skolorna skall vara rättvisa för eleverna, det skall inte vara någon skillnad på undervisningen om man går centralt eller i en byskola. Därför kommer jag att rösta för nedläggning av byskolorna, säger Lars Olsson rektor på Skäggebergsskolan.

Att låg- och mellanstadiebarnen skall behöva åka skolbuss under längre tid på dagen har länge setts som en av motståndarnas stora argument.
– För barnen på Klättenskolan kan det bli problematiskt, om man bor i Bjälverud kan man få åka 25-30 km för att komma till skolan I Sunne, men jag är övertygad om att de barnen får en bra skolgång. För barnen på Rottneros och Bäckalund borde det inte bli några problem. Rottneros ligger ju ex. bara 7 km ifrån Sunne Centrum, avslutar Lars Olsson.

Ämnesområde: Sunne val

Av Mikael Hermansson. Uppdaterad