Bakgrunden till omröstningen

I januari beslutade kommunfullmäktige att lägga ned tre byskolor i Sunne. Efter det startades en motståndsgrupp med målet att få till en folkomröstning.

I januari i år beslutade Centerpartiet tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna att lägga ned de tre byskolorna, Rottneros skola, Bäckalunds skola och Klättenskolan i Stöpafors inför hösten 2013. Minskat antal elever och tomma lokaler var huvudorsakerna till nedläggningarna.

I samma veva startades en protestgrupp som till en början kallade sig ”bygerillan”, men idag heter ”Föreningen för byskolornas bevarande i Sunne”. Syftet var att driva fram en kommunal folkomröstning om skolornas framtid. Den 16 april startade föreningen med att samla in namnunderskrifter. Målet var att få ihop 1100 underskrifter så att Sunne kommun enligt lag kunde ordna en rådgivande folkomröstning angående frågan. Man uppnådde målet med råge, föreningen fick in över 3000 namnunderskrifter och politikerna var därmed tvungna att ordna en folkomröstning.

Politikerna har uttalat sig om att omröstningen bara kommer att ha betydelse om valdeltagandet blir högt. Detta råder det oklarheter kring. Ola Persson (C), kommunalråd och Lena Gynnemo (C), bildningsnämndens ordförande har båda uttalat sig om att valdeltagandet måste uppnå minst 50 procent för att få någon tyngd i det slutgiltiga beslutet. 
Lars Jonsson (S), 2:a vice ordförande i bildningsnämnden har sagt att man kommer ta hänsyn till valet hur få det än är som röstar. Det viktigaste är hur röstningen slutar, menar han.
Morgan Sätherberg (C), valnämndens ordförande, är av en annan åsikt. Blir det 30-40 procents valdeltagande tror han inte att politikerna kommer ta hänsyn till folkomröstningen, då är den inte rådgivande. Om det är 60-70 procent som röstar tror han att politikerna kommer följa det, för då är det folkets röst.

Ämnesområde: Sunne val

Av Mikael Hermansson. Uppdaterad